ნინო ნიკურაძე - თერაპევტი | ოჯახის ექიმი | Redmed
REDMED APP
Get on the Store

ნინო ნიკურაძე

თერაპევტი | ოჯახის ექიმი
★★★★★
★★★★★
5.08 review
language: ქართული

consult-now

serviceType
ვიდეო ზარი
specialty
თერაპევტი | ოჯახის ექიმი
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
avgRating5.0
★★★★★
★★★★★
8 review

lastReviews

ძალიან კმაყოფილი ვარ ნინო ექიმის, ყურადღებიანი, პუნქტუალური, თავისი საქმის პროფესიონალი❤️ მ.კ - 04.11.2021

- 22.09.2021

allReviews

myServices

სწრაფი ზარი
0 ₾

myDiplomasAndCertificates

რეზიდენტურის კურსი ენდოკრინოლოგია რეზიდენტურა
11/2008 - 11/2012 წ.
რეზიდენტურის კურსი ,, საოჯახო მედიცინა'' რეზიდენტურა
2/2012 - 7/2012 წ.
ივ. ჯავახიშვილის სახ.სახ. უნივერსიტეტი მედიცინის ფ უმაღლესი სამედიცინო განათლება
9/2002 - 9/2008 წ.

myWorkExperience

კლინიკა ,,მედიკორი'' საქართველო
ოჯახის ექიმი თერაპევტი | ოჯახის ექიმი
2/2016 - 11/2019 წ.
კლინიკა ,, კურაციო'' საქართველო
ოჯახის ექიმი (ბინაზე გამოძახება) თერაპევტი | ოჯახის ექიმი
12/2017 - 5/2018 წ.

reviews

theseReviewsAreWrittenByPatients

★★★★★
★★★★★
competent (5.00)
★★★★★
★★★★★
punctual (5.00)
★★★★★
★★★★★
responsible (5.00)
8 review
responsible
★★★★★
★★★★★
punctual
★★★★★
★★★★★
competent
★★★★★
★★★★★

ძალიან კმაყოფილი ვარ ნინო ექიმის, ყურადღებიანი, პუნქტუალური, თავისი საქმის პროფესიონალი❤️

- მ.კ - 04.11.2021
responsible
★★★★★
★★★★★
punctual
★★★★★
★★★★★
competent
★★★★★
★★★★★

- - 22.09.2021
responsible
★★★★★
★★★★★
punctual
★★★★★
★★★★★
competent
★★★★★
★★★★★

- ნინო გეგუჩაძე - 28.07.2021

consult-now

serviceType
ვიდეო ზარი
specialty
თერაპევტი | ოჯახის ექიმი
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-