„მზა-ჩანაწერების“ (Cookies) პოლიტიკა

ჩვენი საიტი იყენებს ქუქის, იმისთვის რომ საიტით სარგებლობის დროს მოხდეს თქვენი გარჩევა სხვა მომხმარებლებისგან. ეს ჩვენ გვეხმარება საუკეთესო გამოცდილების უზრუნველყოფასა და საიტის გაუმჯობესებაში.

ქუქი არის პატარა ფაილი რომელიც შედგება სიტყვებისა და ციფრებისგან, რომლებსაც თქვენი თანხმობის შემთხვევაში ჩვენ ვინახავთ ბრაუზერში, ან თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე. ქუქი მოიცავს ისეთ ინფორმაციას რომელიც გადაეცემა თქვენი კომპიუტერის მყარ მეხსიერებას.

ჩვენ ვიყენებთ შემდეგი ტიპის ქუქებს:

სავალდებულო ქუქი: არის ქუქი, რომელიც აუცილებელია ჩვენი საიტის მუშაობისთვის. მაგალითისთვის, ის მოიცავს ინფორმაციას, რომელიც გაძლევთ საშუალებას გაიაროთ ავტორიზაცია საიტის დაცულ სივრცეში, ასევე გამოიყენოთ პირადი კაბინეტი და შექმნათ განაცხადი.

ანალიტიკური ქუქი: ეს არის ქუქი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ამოვიცნოთ და დავითვალოთ ვიზიტორთა რაოდენობა, ასევე ვნახოთ რამდენი ვიზიტორი სტუმრობს საიტის სხვადასხვა გვერდს. ეს გვეხმარება საიტის გაუმჯობესებაში, მაგალითად იმის დადგენაში, ნამდვილად მარტივად პოულობენ თუ არა მომხმარებლები იმას რასაც ეძებენ ჩვენთან.

ფუნქციონალური ქუქი: ამ ტიპის ქუქი გამოიყენება თქვენს დასაიდენტიფიცირებლად საიტზე განმეორებით დაბრუნების შემთხვევაში. ის გვაძლევს საშუალებას პერსონიფიცირებული კონტენტი შემოგთავაზოთ, მოგესალმოთ თქვენი სახელით და დავიმახსოვროთ, რას ანიჭებთ უპირატესობას (მაგალითად: ენა, რეგიონი და სხვ.)

მარკეტინგის ქუქი: ამ ტიპის ქუქი იმახსოვრებს თქვენს ვიზიტს საიტზე, იმ გვერდებს რომლებსაც ესტუმრეთ და ლინკებს რომლებიც გახსენით. ამ ინფორმაციას გამოვიყენებთ იმისთვის რომ ჩვენი რეკლამები თქვენს ინტერესებზე მაქსიმალურად მორგებული გავხადოთ. ჩვენ ასევე შეიძლება გადავცეთ ეს ინფორმაცია მესამე პირს, იმავე მიზნით

უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას ჩვენს მიერ გამოყენებად ინდივიდუალურ ქუქიებზე და მათი გამოყენების მიზნებზე შეგიძლიათ გაეცნო ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

Cookie

Domain

Type

Description

Duration

_fbp

.redmed.ge

Advertisement

The '_fbp' cookie is set by Facebook and is used to display advertisements on Facebook or on digital platforms powered by Facebook advertising, after a user visits a website where the Facebook Pixel is installed.

3 months

_gar

.redmed.ge

Analytics

The _ga cookie, installed by Google Analytics, is used to calculate visitor, session, and campaign data for the site's analytics report. It tracks site usage anonymously by assigning a randomly generated number to recognize unique visitors. This cookie helps website owners understand how users interact with their site and provides valuable insights for improving site performance and user experience.

2 Years

_gid

.redmed.ge

Analytics

The _gid cookie, installed by Google Analytics, stores information on how visitors use a website and contributes to creating an analytics report of the website's performance. It collects data such as the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. This helps website owners gain insights into user behavior and improve their websites accordingly.

1 Day

_gat

.redmed.ge

Analytics

The _gat cookie, installed by Google Analytics, is used to throttle the request rate to Google Analytics. It limits the collection of data on high-traffic websites by controlling the rate at which data is sent to Google Analytics servers. This cookie helps ensure the efficient and reliable performance of Google Analytics tracking on websites with significant traffic volumes.

1 Minute

_gat_gtag

.redmed.ge

Analytics

The "_gat_gtag" cookie is utilized by Google Analytics to distinguish between different tracking objects created in the Google Tag Manager. It is responsible for controlling the rate at which data is sent to Google Analytics. This cookie aids in ensuring efficient tracking and analytics for websites, particularly when multiple tracking objects are present.

1 Minute

_GRECAPTCHA

.redmed.ge

Advertising

The "_GRECAPTCHA" cookie is set by Google reCAPTCHA, a service provided by Google to protect websites from spam and abuse by automated software (bots). This cookie is used to distinguish between human users and bots. When a user interacts with a webpage that has Google reCAPTCHA enabled, the cookie collects information to verify whether the user is a human or a bot based on their interaction and behavior on the site. This helps ensure the security and integrity of the website by preventing automated attacks and spam submissions./p>

1 Year

_hjSession

.redmed.ge

Analytics

The "_hjSession" cookie is set by Hotjar, a website behavior analytics tool. This cookie is used to track a visitor's session on a website. It records information such as pages visited, mouse movements, clicks, and other interactions with the website during a single browsing session. The "_hjSession" cookie helps Hotjar identify unique browsing sessions and analyze user behavior to provide insights for website optimization and improvement. Typically, this cookie expires at the end of the browsing session, once the user closes their browser.

Typically expires at the end of the browsing session (when the user closes their browser).

_hjSession

.redmed.ge

Analytics

The "_hjSessionUser" cookie is another component of Hotjar, a tool for website behavior analytics. This cookie is used to store information about the user's behavior and interactions across multiple pages within a single browsing session on a website. It helps Hotjar track and analyze user behavior more comprehensively, allowing website owners to gain insights into how users navigate their site and interact with its content. The "_hjSessionUser" cookie typically expires at the end of the browsing session, when the user closes their browser.

Typically expires at the end of the browsing session (when the user closes their browser).

ar_debug

.doubleclick.net

Analytics

A "DoubleClick" domain cookie refers to a tracking cookie associated with the DoubleClick advertising network, which is owned by Google. These cookies are a part of online advertising practices and are often used by advertisers and marketers to improve the effectiveness of their campaigns by targeting users who are more likely to be interested in their products or services. However, they also raise privacy concerns, as they can be used to create detailed profiles of users' browsing habits.

20 days

helpcrunch.com-redmed

.redmed.ge

Functional

Session Management: Cookies help in managing user sessions, ensuring smooth navigation and interaction within the HelpCrunch platform. We are using it to manage user data.

400days

_ga Cookie

.redmed.ge

Analytics

This cookie is typically associated with Google Analytics. It's used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It's included in every page request on a site and is used to calculate visitor, session, and campaign data for website analytics reports.

400 days

__Secure-3PAPISID,

__Secure-1PSIDTS,

__Secure-1PSID,

__Secure-3PSIDCC

.google.com

Advertisement

All this cookies are used by Google to store user preferences and information when viewing pages with Google maps on them. It's commonly used to remember user settings and other information, such as what language or region the user prefers, and to present them with customized content based on those preferences. The "__Secure" prefix indicates that the cookie is only sent over secure (HTTPS) connections to ensure that the data it contains is encrypted and protected from unauthorized access.

400 days

_pk

.redmed.ge

Analytics

The "_pk" cookie is commonly associated with Matomo (formerly Piwik), an open-source web analytics platform. Matomo is used by website owners to track visitor behavior and analyze traffic patterns on their sites. The "_pk" cookie is used to store information about how visitors use the website, such as which pages they visit, how long they stay on each page, and what actions they take. This data helps website owners understand their audience better and make informed decisions about website optimization and content creation.

400 days

hp2

.redmed.ge

Analytics

The "_hp2" cookie is associated with the software platform Heap Analytics. Heap Analytics is a tool used by website owners to track user interactions on their sites and analyze user behavior. The "_hp2" cookie is used to collect data about how visitors interact with the website, such as clicks, mouse movements, and form submissions. This data is then used to generate reports and insights that help website owners improve the user experience and optimize their websites.

400 days

_gcl_au

.redmed.ge

Advertisement

The "_gcl_au" cookie is associated with Google Ads and is used to understand how users interact with ads served by Google. It's used to track conversions, optimize ad performance, and attribute clicks or actions on ads to specific campaigns. This cookie works alongside other Google advertising cookies, such as "_ga" and "_gat", to provide insights into ad effectiveness and help advertisers measure the success of their advertising campaigns.

90 days

lang

.redmed.ge

Functional

Used to saved users preferred language during using application.

30 days

NID

.google.com

Advertisement

The "NID" cookie is associated with Google's services. It is used by Google to store user preferences and information when viewing pages with Google maps on them. This cookie helps to customize the advertisements users see on Google services such as Google Search. The NID cookie contains a unique ID Google uses to remember user preferences and other information, such as language settings and location, across different Google services.

180 days

AEC

.google.com

Advertisement

The "AEC" cookie is another Google cookie. It is used to store user preferences and other information, such as language settings and authentication data, across different Google services. The AEC cookie contains a unique ID Google uses to identify users and remember their preferences.

180 days

1P_JAR

.google.com

Advertisement

The "1P_JAR" cookie is also associated with Google. It is used to collect website statistics and track conversion rates. The cookie is used to customize advertisements on Google services, such as Google Search, based on user interests and preferences.

30 days

HSID Cookie:

.google.com

Analytics

The "HSID" cookie is also associated with Google's services. It is used to store user preferences and other information, such as language settings and authentication data, across different Google services. The HSID cookie contains a unique ID Google uses to identify users and remember their preferences. It typically expires after the user session ends.

360 days

device-reffer

.redmed.ge

Analytics

The "referrer" is an HTTP header field that identifies the URL of the webpage that linked to the current page. In the context of web analytics, knowing the referral source can help website owners understand where their traffic is coming from.

360 days

Device Source

.redmed.ge

Analytics

This refer to the source of traffic or visitors based on their device type. For example, distinguishing between traffic originating from desktop devices, mobile devices, or tablets. Understanding the device source can be important for optimizing website or app experiences for different devices and tailoring marketing strategies accordingly.

360 days


გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩამოთვლილმა მესამე პირებმა, ასევე შეიძლება გამოიყენონ ქუქიები, რაზეც ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი. ზემოთხსენებული მესამე პირები შეიძლება იყვნენ მაგალითად სარეკლამო ქსელების და გარე სერვისების პროვაიდერები, როგორიცაა ვებ ტრაფიკის ანალიზის სერვისი. ძირითადად საუბარია ანალიტიკურ, პერფორმანსულ ან მარკეტინგის ქუქიებზე:

Google Inc.

Facebook Inc.

მონაცემების პარამეტრების მართვა:

მონაცემების პარამეტრების საშუალებით, თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ (ჩართოთ ან გამორთოთ) კონკრეტული კატეგორიების ქუქიები თქვენს მოწყობილობაზე. ალტერნატიულად, ვების უმეტესობა ქუქის ძირითად ნაწილზე წვდომის საშუალებას აძლევს ბრაუზერის პარამეტრებიდან. იმისთვის რომ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია ქუქიზე, მათ წყობაზე, ეწვიეთ საიტს www.aboutcookies.org ან www.allaboutcookies.org ან გაიგეთ როგორ მართოთ ქუქი პოპულარულ ბრაუზერებზე:

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Opera

Apple Safari

სხვა ბრაუზერებთან დაკავშირებული მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბრაუზერის დეველოპერულ ვებგვერდს. იმისთვის რომ თავი აარიდოთ გუგლ ანალიტიკის კამპანიებს ყველა საიტზე, ეწვიეთ:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

კანონმდებლობაში და ტექნოლოგიებში მიმდინარე ცვლილებების გათვალისწინებით, მონაცემთა დამუშავების წესები შეიძლება დროთა განმავლობაში შეიცვალოს. შესაბამისად, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ ან დავაკორექტიროთ ქუქის პოლიტიკა, საჭიროების შემთხვევაში, ნებისმიერ დროს კანონის და რეგულაციების გათვალისწინებით. ნებისმიერი ცვლილება ან დამატებითი განმარტება მყისიერად, შეცვლისთანავე აისახება ჩვენს საიტზე.

თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

ელ.ფოსტა:info@redmed.ge

მისამართი: ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ალ. ყაზბეგის გამზ., N 24ბ