ანა სიჭინავა - თერაპევტი | ოჯახის ექიმი | Redmed
REDMED APP
Get on the Store

ანა სიჭინავა

თერაპევტი | ოჯახის ექიმი
COVID 19 ოჯახის ექიმი
★★★★★
★★★★★
4.919 review
language: ქართული

consult-now

serviceType
ვიდეო ზარი
specialty
თერაპევტი | ოჯახის ექიმი
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
avgRating4.9
★★★★★
★★★★★
19 review

lastReviews

გ.ფ - 14.08.2022

Tamar Kobulia - 06.09.2021

allReviews

myServices

myDiplomasAndCertificates

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტ უმაღლესი სამედიცინო განათლება
9/2005 - 6/2011 წ.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი რეზიდენტურა
9/2015 - 6/2018 წ.

myWorkExperience

სს "კურაციო" საქართველო
ოჯახის ექიმი თერაპევტი | ოჯახის ექიმი
9/2018 - current

reviews

theseReviewsAreWrittenByPatients

★★★★★
★★★★★
competent (4.95)
★★★★★
★★★★★
punctual (4.95)
★★★★★
★★★★★
responsible (4.95)
19 review
responsible
★★★★★
★★★★★
punctual
★★★★★
★★★★★
competent
★★★★★
★★★★★

- გ.ფ - 14.08.2022
responsible
★★★★★
★★★★★
punctual
★★★★★
★★★★★
competent
★★★★★
★★★★★

- Tamar Kobulia - 06.09.2021
responsible
★★★★★
★★★★★
punctual
★★★★★
★★★★★
competent
★★★★★
★★★★★

- ლაასა რუხაძე - 03.08.2021

consult-now

serviceType
ვიდეო ზარი
specialty
თერაპევტი | ოჯახის ექიმი
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-