ვერიკო ქარუმიძე - გინეკოლოგი | Redmed
REDMED APP
Get on the Store

ვერიკო ქარუმიძე

გინეკოლოგი
language: ქართული
avgRating0.0

lastReviews

allReviews

myServices

სწრაფი ზარი
0 ₾

myDiplomasAndCertificates

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი უმაღლესი სამედიცინო განათლება
9/2002 - 8/2008 წ.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი რეზიდენტურა
9/2009 - 7/2013 წ.

myWorkExperience

შპს ,, ბაიები'' სამედიცინო კლინიკა საქართველო
ექიმი მეან-გინეკოლოგი გინეკოლოგი
1/2015 - current

reviews

doctorHasNoReviews