ნინო გორგაძე - პედიატრი | Redmed
REDMED APP
Get on the Store

ნინო გორგაძე

პედიატრი
★★★★★
★★★★★
5.01 review
language:
avgRating5.0
★★★★★
★★★★★
1 review

lastReviews

ნანა ძაძამია - 14.07.2023

allReviews

myServices

პედიატრის კონსულტაცია ბინაზე
60 ₾

myDiplomasAndCertificates

თსსუ უმაღლესი სამედიცინო განათლება
9/2020 - 9/2020 წ.

myWorkExperience

კურაციო საქართველო
პედიატრი პედიატრი
9/2020 - current

reviews

theseReviewsAreWrittenByPatients

★★★★★
★★★★★
competent (5.00)
★★★★★
★★★★★
punctual (5.00)
★★★★★
★★★★★
responsible (5.00)
1 review
responsible
★★★★★
★★★★★
punctual
★★★★★
★★★★★
competent
★★★★★
★★★★★

- ნანა ძაძამია - 14.07.2023