ნათია ჩუბინიძე - გინეკოლოგი | Redmed
REDMED APP
Get on the Store

ნათია ჩუბინიძე

გინეკოლოგი
★★★★★
★★★★★
5.01 review
language:
avgRating5.0
★★★★★
★★★★★
1 review

lastReviews

ნ.რ - 08.04.2023

allReviews

aboutMe

2000-2002წ ქ. ქუთაისის საბუნებისმეტყველო ლიცეუმი. 2002-2008წ ქ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სპეციალობა სამკურნალო საქმე. 2008-20010წწ რეზიდენტურა ჯანმრთელობის სახლის ბაზაზე. 2011-2013წწ რეზიდენტურა გაგუას ბაზაზე. 2014წ დან დღემდე გაგუას კლინიკა ექიმი მეან- გილეკოლოგი

myServices

myDiplomasAndCertificates

თსსუ უმაღლესი სამედიცინო განათლება
10/2020 - 10/2020 წ.
თსსუ უმაღლესი სამედიცინო განათლება
9/2002 - 6/2008 წ.

myWorkExperience

შპს გაგუას კლინიკა შპს ჯანმრთელობის სახლი საქართველო
მეან-გინეკოლოგი გინეკოლოგი
10/2020 - current
შპს გაგუას კლინიკა საქართველო
მეან-გინეკოლოგი გინეკოლოგი
5/2014 - 10/2020 წ.

reviews

theseReviewsAreWrittenByPatients

★★★★★
★★★★★
competent (5.00)
★★★★★
★★★★★
punctual (5.00)
★★★★★
★★★★★
responsible (5.00)
1 review
responsible
★★★★★
★★★★★
punctual
★★★★★
★★★★★
competent
★★★★★
★★★★★

- ნ.რ - 08.04.2023