იოსებ ნანობაშვილი - სისხლძარღვთა ქირურგი | Redmed
REDMED APP
Get on the Store

იოსებ ნანობაშვილი

ავსტრია - Medical University of Vienna

სისხლძარღვთა ქირურგი
language: ქართული
avgRating0.0

lastReviews

allReviews

myServices

სისხლძარღვთა ქირურგის ვიდეო კონსულტაცია
280 ₾

myDiplomasAndCertificates

სპეციალიზაცია ზოგად ქირურგიაში, ავსტრია სხვა
1/1999 - 2/1999 წ.
სპეციალიზაცია სისხლძარღვთა ქირურგიაში, ავსტრია სხვა
1/2000 - 2/2000 წ.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტიტეტი დოქტორი
9/1977 - 6/1980 წ.

myWorkExperience

ვენის სამედიცინო უნივერსიტეტი, ავსტრია ავსტრია
სისხლძარღვთა ქირურგიის განყოფილების პროფესორი სისხლძარღვთა ქირურგი
1/2008 - current
Wiener Privatklinik/Goldenes Kreuz Privatklinik ავსტრია
ქირურგი - კონსულტანტი, სისხლძარღვთა ქირურგი სისხლძარღვთა ქირურგი
1/2003 - current
ვენის სამედიცინო უნივერსიტეტი, ავსტრია ავსტრია
სისხლძარღვთა ქირურგია,განყოფილების გამგის მოადგილე სისხლძარღვთა ქირურგი
1/2008 - 10/2020 წ.
ვენის უნივერსიტეტი, ავსტრია ავსტრია
სისხლძარღვთა ქირურგიის განყოფილების უფროსი ექიმი სისხლძარღვთა ქირურგი
1/2003 - 1/2008 წ.

reviews

doctorHasNoReviews