გიორგი კურდღელაშვილი - ინფექციონისტი | Redmed
REDMED APP
Get on the Store

გიორგი კურდღელაშვილი

აშშ - VA Medical Center, Oklahoma City

ინფექციონისტი
language: ქართული
avgRating0.0

lastReviews

allReviews

myServices

ინფექციონისტის ვიდეო კონსულტაცია
250 ₾

myDiplomasAndCertificates

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი უმაღლესი სამედიცინო განათლება
9/1990 - 6/1996 წ.
ჯანმრთელობის სამედიცინო ცენტრი, ოკლაჰომას შტატი სხვა
7/2002 - 6/2004 წ.
ემორის სამედიცინო სკოლა, ატლანტა, ჯორჯიის შტატი რეზიდენტურა
7/1999 - 6/2002 წ.

myWorkExperience

VA Medical Center, Oklahoma City, OK აშშ
სამედიცინო სერვისების ხელმძღვანელი ინფექციონისტი
10/2016 - current
University of Oklahoma College of Medicine, OK აშშ
კლინიკური დერპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი ინფექციონისტი
7/2014 - current

reviews

doctorHasNoReviews