| REDMED -

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ძალაში შესვლის თარიღი: 01.03.2024

როგორ ხდება თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება და გამოყენება შპს „რედმედის“ მიერ


ვინ ვართ

შპს „რედმედი“ (შემდგომში - კომპანია/რედმედი/ჩვენ) არის საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად რეგისტრირებული იურიდიული პირი, რომელიც წინამდებარე პოლიტიკის მიზნებისთვის მოქმედებს, როგორც მონაცემთა დამმუშავებელი.

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405341465

იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ალ. ყაზბეგის გამზ., N 24ბ, ოფისი N7

როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას

თქვენი პირადი მონაცემების დაცვა ჩვენი პრიორიტეტია. ამ დოკუმენტში გაწერილია ყველა ქმედება, რაც ეხება რედმედის მიერ თქვენი პირადი მონაცმების შეგროვებას, დამუშვებას, მესამე პირზე გადაცემას, თქვენ უფლებებს და აპლიკაციის მუშაობის პროცესში ამ მონაცემების გამოყენების გზას.

რედმედი აღიარებს ვალდებულებას, პატივი სცეს თქვენ კონფიდენციალობას და შესაბამისად დაიცვას და მართოს თქვენი პერსონალური მონაცემები (მათ შორის, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები) საერთაშორისო რეგულაციებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ამ კონფიდენციალობის პოლიტიკის მიზანია, განმარტოს, როგორ გროვდება ინფორმაცა, როგორ ვიყენებთ მას, რა დროს ხდება ინფორმაციის გამჟღავნება, როგორ შეგიძლიათ მოიპოვოთ წვდომა თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე, თქვენს მიერ ინფორმაციის გადახედვის და შესწორების შესაძლებობა.

შპს „რედმედი“ (შემდგომში - რედმედი ან ჩვენ) წარმოადგენს ციფრულ პლატფორმას/აპლიკაციას, რომელიც ერთის მხრივ ახორციელებს სამედიცინო სერვისების მიწოდებას და მეორეს მხრივ აკავშირებს მომხმარებელს (შემდგომში - თქვენ) და რედმედის პლათფორმაზე რეგისტრირებულ სამედიცინო დაწესებულებებს / მომსახურების მიმწოდებელს (შემდგომში ასევე - თქვენ) და აძლევს საშუალებას მომხმარებელს მიიღოს რედმედის პლატფორმაზე განთავსებული სერვისები.

სხვადასხვა აქტივობებს შორის, რედმედი ასევე აძლევს შესაძლებლობას მის პლატფორმაზე რეგისტრირებულ მომსახურების მიმწოდებელ სუბიექტებს, გამოიყენოს აპლიკაცია მომხმარებელთან ურთიერთობისათვის, შექმნას მასზე თავის განრიგი, დაუკავშირდეს/უპასუხოს მომხმარებელს მართოს განრიგი და მომხმარებელთან კომუნიკაციის გზები.

რედმედი არ გამისამართებთ და არ უწევს რეკომენდაციას არცერთ სამედიცინო დაწესებულებას ან ექიმს ან სხვა სამედიცინო პროვაიდერს.

კონფიდენციალობის პოლიტიკა მკაფიოდ განსაზღვრავს, როგორ აგროვებს, იყენებს და ამჟღავნებს რედმედი თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც თქვენ მიერ აპლიკაციის გამოყენებისას ან მასზე რეგისტრირებისას თქვენივე თანხმობით მოიპოვა. ეს კონფიდენციალობის პოლიტიკა არ ეხება ინფორმაციას, რომელიც თქვენ თავად მიაწოდეთ რედმედის პლატფორმაზე რეგისტრირებულ მომსახურების მიმწოდებელს, ან მათთან დაკავშირებულ მესამე მხარეს. პლატფორმაზე რეგისტრირებულ მომსახურების მიმწოდებელი, რომელიც არ არის რედმედთან შრომითი ურთიერთობით და დაკავშირებული, თავად არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების დაცვაზე.

პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის დაპირება

ჩვენი გუნდი, გპირდებით, რომ:

• ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და დაცვაზე;

• არ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს არამართლზომიერად;

• თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად, მოგაწვდით სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით.

ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ აწვდით რედმედს

როდესაც თქვენ რეგისტრირდებით რედმედის პლატორმაზე, ან ქმნით თქვენს პროფილს, ან შედიხართ თქვენს პროფილზე, როგორც სამედიცინო სერვისების მიმწოდებელი ან რეგისტრირებული მომხმარებელი, ან სარგებლობთ რედმედის ნებისმიერი სერვისით, ან ტოვებთ კომენტარს სტატიაზე, ან მონაწილეობთ გამოკითხვაში, ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას, რომლითაც შეიძლება თქვენი იდენტიფიცირება მოხდეს. ეს ინფორმაცია შეიძლება, მათ შორის, იყოს: თქვენი სქესი, სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი, ელ-ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, სამუშაო ადგილი/სასწავლო დაწესებულება საბანკო ბარათის ნომერი სერვისის ღირებულების გადასახდელად. ასევე, რედმედმა შეიძლება შეაგროვოს თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია, ან იმ პირის ჯანმრთელობის ინფორმაცია, რომლისთვისაც იყენებთ რედმედის სერვისს. მაგალითად, როდესაც თქვენ სარგებლობთ რედმედის პლათფორმაზე რეგისტრირებული მომსახურების მიმწოდებლის სერვისით თქვენთვის ან სხვა პირისთვის, თქვენ უნდა შეიყვანოთ გარკვეული ინფორმაცია - სქესი, სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი, დაბადების თარიღი, ელ-ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, სამუშაო ადგილი/სასწავლო დაწესებულება, ვიზიტის მიზეზი იმისათვის, რომ მომსახურების მიმწოდებელმა განსაზღვროს, რამდენად შეუძლია ამ ვიზიტის შესრულება და თქვენთვის მომსახურების გაწევა.

თქვენი პერსონალური ინფორმაცი შეიძლება რედმედის მიერ სხვა გზითაც შეგროვდეს.

რომ შევაჯამოთ, რედმედი აგროვებს და ამუშავებს პერსონალურ ინფორმაციას თქვენ მიერ ჩვენთვის მოცემული ნებართვისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე. ჩვენ არ გამოვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს რაიმე სხვა მიზნებისთვის, გარდა იმისა რაც ამ დოკუმენტში არის აღწერილი, თუ არ გვექნება თქვენი თანხმობა, ან თუ ამას არ მოითხოვს საქართველოს კანონმდებლობა. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ ნებისმიერი ნებართვა/თანხმობა, რაც ჩვენ მოგვეცით, ნებისმიერ დროს. რედმედი იტოვებს უფლებას, ამ შემთხვევაში გააუქმოს თქვენი პროფილი.

გაითვალისწინეთ, რომ პლატფორმა/აპლიკაცია მომხმარებლებს გაძლევთ საშუალებას, მიიღოთ მონაწილეობა ბლოგებში, ფორუმებში, ჩათებში, სტატიების კომენტარებში, თქვენ შეგიძლიათ გააზიაროთ თქვენი მოსაზრება და შეაფასოთ სტატია, შექმნათ ჯგუფები, მონიშნოთ სტატია, როდესაც თქვენ იყენებთ ამ შესაძლებლობებს, რედმედი არ არის პასუხისმგებელი იმ პირადი/პერსონალური ინფორმაციის დაცულობაზე, რასაც თქვენ ასაჯაროვებთ სხვა მომხმარებლებთან ზემოთ აღწერილი გზით.

ასევე, როდესაც თქვენ თქვენი ნებით ასაჯაროებთ პერსონალურ ინფორმაციას საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე, ეს ინფორმაცია შეიძლება შეგროვდეს და გამოყენებული იქნას ნებისმიერი სხვა პირის მიერ. ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ, ვინ კითხულობს თქვენს პოსტს და როგორ იყენებენ სხვა მომხმარებლები თქვენი პოსტით მიღებულ ინფორმაციას. ამის გათვალისწინებით, გთხოვთ სიფრთხილით მოეკიდოთ ინფორმაციის გასაჯაროებას პლატფორმის/აპლიკაციის ისეთ ადგილებში, რომელიც ხელმისაწვდომია სხვა მომხმარებლებისათვის. სხვა მომხმარებლისათვის ხელმისაწვდომ ადგილას თქვენს მიერ გასაჯაროებული პერსონალური მონაცემების დაცვაზე რედმედი არ იღებს პასუხისმგებლობას.

წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არ ვრცელდება არცერთ სხვა ქსელურ ან ციფრულ მომსახურებაზე, რომელზე წვდომაც შესაძლოა თქვენ მიერ განხორციელდეს სერვისების მეშვეობით, ან რედმედის ბიზნეს პარტნიორების ქსელურ ან ციფრულ სერვისებზე, რომელთაც გააჩნიათ მონაცემთა შეგროვების, შენახვისა და გამოყენების ისეთი პრაქტიკა და პოლიტიკა, რაც განსხვავდება წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკისგან.

მომსახურების მიღებით/გამოყენებით/გაწევით, თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე პოლიტიკით განსაზღვრულ პრაქტიკასა და პოლიტიკას და გასცემთ თანხმობას თქვენ შესახებ ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენებისა და გაზიარებისთვის წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკით განსაზღვრული წესის შესაბამისად. თუ თქვენ არ ეთანხმებით წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, ვერ ისარგებლებთ მომსახურებით. თუკი თქვენ მომსახურებას იყენებთ სხვა პიროვნების (როგორიცაა, მაგალითად, თქვენი შვილი) სახელით, თქვენ წარმოადგენთ ამგვარი პირის ან ორგანიზაციის მიერ უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირს, რომელსაც შეუძლია თანხმობა განაცხადოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ხსენებული პირის სახელით.

გახსოვდეთ, რომ თქვენ მიერ რედმედის სერვისების გამოყენება, ყოველთვის ექვემდებარება/გამომდინარეობს ხელშეკრულებიდან, რომელიც დაკავშირებულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან და უნდა დაეთანხმოთ რედმედის პლათფორმაზე რეგისტრაციის დროს.

როგორ გიცავთ კანონი

პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის დაპირების მსგავსად, აღნიშნულ მონაცემებს იცავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი. თქვენ უფლება გაქვთ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ვადაში მიიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ შემდეგი ინფორმაცია:

• მუშავდება თუ არა თქვენს შესახებ მონაცემები;

• რომელი მონაცემები მუშავდება თქვენს შესახებ;

• მონაცემთა დამუშავების მიზანი;

• მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი;

• რა გზით შეგროვდა თქვენი მონაცემები;

• ვის გადაეცა თქვენი მონაცემები;

• მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი;

• აგრეთვე ყველა სხვა ინფორმაცია, რომლის მიღების უფლებასაც კანონმდებლობა განიჭებთ.

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ, როგორც ჩვენ მიერ დამუშავებულ მონაცემთა გაცნობა, ისე მათი ასლების გადმოცემა. კანონმდებლობის შესაბამისად თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების გადატანა, გასწორება, განახლება, შევსება, დაბლოკვა, დამუშავების შეწყვეტა, წაშლა, განადგურება თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. ჩვენ ვმოქმედებთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რამაც შესაძლოა ხელი შეგვიშალოს დაუყოვნებლივ წავშალოთ თქვენი პირადი მონაცემები. ასეთი ვალდებულებები შესაძლოა გამომდინარეობდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან.

აღნიშნული ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდების ვალდებულება კომპანიას წარმოეშვება თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში. პერსონალური მონაცემების გამოყენების უფლება გვაქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ამისათვის კონკრეტული სახელშეკრულებო ან/და კანონისმიერი საფუძველი გაგვაჩნია. კერძოდ, თქვენს პერსონალურ მონაცემებს დავამუშავებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:

• გაცხადებული გაქვთ თანხმობა მონაცემთა ერთი ან რამდენიმე კონკრეტული მიზნით დამუშავებაზე;

• მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია ჩვენს შორის დადებული გარიგებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად, ან თქვენი მოთხოვნით გარიგების დასადებად;

• მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით;

• მონაცემთა დამუშავება საჭიროა კანონმდებლობით/რეგულაციებით ჩვენთვის დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად;

• კანონის თანახმად, თქვენი მონაცემი საჯაროდ ხელმისაწვდომია, ან თუ თქვენი მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადეთ;

• მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის დასაცავად;

• მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია თქვენი განცხადების განსახილველად (მომსახურების გასაწევად), ან/და

• მონაცემთა დამუშავება ეფუძნება კანონით გათვალისწინებულ სხვა საფუძვლებს.

არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემებს ვამუშავებთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.

ქვემოთ მოცემულია მიზნები და სამართლებრივი საფუძვლები, რომლის ფონზეც ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას. ყოველი კონკრეტული შემთხვევისთვის, ჩვენ წარმოგიდგენთ თქვენი ინფორმაციის გამოყენების მიზნებს და ჩვენს სამართლებრივ საფუძვლებს:


რისთვის ვიყენებთ თქვენს

პერსონალურ ინფორმაციას: 

ჩვენი მიზანი: 

ჩვენი სამართლებრივი საფუძველი: 

თქვენთან ურთიერთობისთვის;

თქვენი მოთხოვნების შესასრულებლად, თანამშრომლობის ახალი გზების შესამუშავებლად და ჩვენი ბიზნესის განსავითარებლად;

მარკეტინგული აქტივობების დასაგეგმად და განსახორციელებლად;

ჩვენს პროდუქტებსა და მომსახურებასთან დაკავშირებით რჩევებისა თუ რეკომენდაციების მისაღებად. ჩვენი ბრენდების, პროდუქტებისა და მომსახურების განსავითარებლად/ სამართავად.

მონაცემების განახლება, თქვენთვის საინტერესო პროდუქტებისა და მომსახურების იდენტიფიცირება და თქვენთვის შესაბამისი ინფორმაციის მოწოდება;

პროდუქტებისა და მომსახურების განვითარება;

ახალი პროდუქტებისა თუ მომსახურების შეთავაზებისთვის კლიენტთთა ფოკუს ჯგუფების განსაზღვრა;

ჩვენი კანონისმიერი მოვალეობების ეფექტურად შესრულება.

თქვენი თანხმობა;

სახელშეკრულებო ვალდებულებათა შესრულება;

ჩვენი კანონიერი ინტერესები;

ჩვენი კანონისმიერი ვალდებულება.

ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების მისაწოდებლად;

კლიენტების გადახდების განსახორციელებლად და სამართავად.

ჩვენი კანონისმიერი მოვალეობებისა და სახელშეკრულებო ვალდებულებების ეფექტიანად შესრულება.

თქვენი თანხმობა;

სახელშეკრულებო ვალდებულებათა შესრულება;

ჩვენი კანონიერი ინტერესები;

ჩვენი კანონისმიერი ვალდებულება.

ჩვენთვის რელევანტური კანონებისა და რეგულაციების შესასრულებლად;

საჩივრებზე რეაგირების მოსახდენად და მათი მოგვარების გზების მოსაძიებლად.

კანონიერი მოვალეობების შესრულება.

ჩვენი კანონისმიერი ვალდებულება.

ხელშეკრულებ(ებ)ით ნაკისრი უფლებ(ებ)ის განხორციელება და ვალდებულებების შესრულება.

სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულება.

ჩვენი კანონიერი ინტერესები;

ჩვენი კანონისმიერი ვალდებულებებისა და სახელშეკრულებო ვალდებულებების ეფექტიანად შესრულება.

თქვენი სამედიცინო დოკუმენტაციისა და სტატისტიკის წარმოებისთვის.

ვალდებულების შესრულება;

კანონიერი მოვალეობების შესრულება;

ჩვენთვის რელევანტურ რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.

ჩვენი კანონიერი მოვალეობების და სახელშეკრულებო ვალდებულებების ეფექტიანად შესრულება.


პერსონალური ინფორმაციის ჯგუფები

ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა სახის პერსონალურ ინფორმაციას და ვაჯგუფებთ მას შემდეგნაირად:


პერსონალური ინფორმაციის ტიპები 

აღწერილობა 

საკონტაქტო ინფორმაცია

საცხოვრებელი მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია

სახელშეკრულებო

დეტალური ინფორმაცია ჩვენ მიერ თქვენთვის მიწოდებული პროდუქტებისა და გაწეული მომსახურების შესახებ

სოციალური

ინფორმაცია თქვენი დასაქმების/პროფესიის, ასევე, თქვენი მოქალაქეობის, განათლების შესახებ

ლოკაციური

მონაცემები თქვენს ადგილსამყოფელთან დაკავშირებით, რომელიც შესაძლოა ჩვენ მოვიპოვოთ თქვენი მობილური ტელეფონის დახმარებით ან კომპიუტერის ინტერნეტში ჩართვის მისამართიდან

ქცევითი

დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს პროდუქტებსა და მომსახურებას

ტექნიკური

ინფორმაცია თქვენ მიერ გამოყენებული მოწყობილობებისა და ტექნოლოგიის შესახებ

საკომუნიკაციო

ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ მოვიპოვებთ თქვენს შესახებ წერილებიდან, ელექტრონული წერილებიდან ან სხვა ნებისმიერი საკომუნიკაციო საშუალებით

დოკუმენტური მონაცემები

სხვადასხვა ფორმატის დოკუმენტებსა და მათ ასლებში ასახული ინფორმაცია თქვენს შესახებ. ასეთ დოკუმენტებს მიეკუთვნება თქვენი პასპორტი, პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, დაბადების მოწმობა, ავტომობილის მართვის მოწმობა და სხვა პიროვნების მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტი

ღია წვდომის მონაცემები და საჯარო ჩანაწერები

საჯარო წყაროებში თქვენს შესახებ არსებული ინფორმაცია, მათ შორის, საჯარო საარჩევნო სიებში არსებული ინფორმაცია, ასევე, სხვა ინფორმაცია, რომელიც ინტერნეტში კანონიერად არის ხელმისაწვდომი.

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი და სხვა რეგულაციები ზოგიერთ პერსონალურ მონაცემს განიხილავს, როგორც განსაკუთრებული ტიპის ინფორმაციას. ამ ტიპის მონაცემთა დამუშავება შესაძლებელია მხოლოდ თქვენი წერილობითი თანხმობით ან იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი დამუშავება ემსახურება კანონით მკაცრად განსაზღვრულ მიზანს. ასეთ მონაცემებს მიეკუთვნება მათ შორის სამედიცინო შინაარსის ინფორმაცია


როგორ ხდება ინფორმაციის შეგროვება

თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას მოვიპოვებთ ქვემოთ ჩამოთვლილი წყაროებიდან, კერძოდ:

• როცა მოგვმართავთ ჩვენი პროდუქტებისა თუ მომსახურების მისაღებად/როდესაც ჩამოტვირთავთ და დააინსტალირებთ რედმედის აპლიკაციას;

• როცა კომუნიკაცია ხორციელდება ტელეფონის საშუალებით;

• როცა თქვენ იყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდებს, მობილურ აპლიკაციებსა და პლატფორმის ჩეთს;

• როცა აგზავნით წერილებს როგორც მატერიალური, ისე ელექტრონული ფორმით;

• როცა იღებთ სერვისს რედმედის პლათფორმაზე რეგისტრირებულ მომსახურების მიმწოდებელთან;

• როდესაც ვდებთ გარიგებას მესამე პირებთან და ვიღებთ მათგან პერსონალურ მონაცემებს თქვენი თანხმობის საფუძველზევის გადაეცა თქვენი მონაცემები;

საჯარო წყაროებიდან.„მზა ჩანაწერები“ („Cookies“) - ჩვენს ვებ. გვერდზე მომხმარებელთა ქცევის მონიტორინგს ვახორციელებთ ე.წ. „მზა ჩანაწერების" (cookies-ის) საშუალებით იმისათვის, რომ ვიზიტორებს გავუადვილოთ ვებ. გვერდით სარგებლობა და გავაუმჯობესოთ მისი ფუნქციონირების ხარისხი. „მზა ჩანაწერები" მცირე ზომის ფაილებია, რომლებიც საიტზე ვიზიტისას ინახება მომხმარებლის კომპიუტერში, პლანშეტში ან მობილურ მოწყობილობაში. ისინი რჩება თქვენს მოწყობილობაში და საიტს უბრუნდება, როცა კვლავ ეწვევით იმავე მისამართს. თუ გსურთ, უკეთ გაიგოთ, როგორ ვიყენებთ „მზა ჩანაწერებს", ჩვენს ვებგვერდზე, იხ. ჩვენი „მზა ჩანაწერების" პოლიტიკა.

პლატფორმაზე/აპლიკაციაზე მოძრობის თვალყურის დევნება და სხვა ანალიტიკური სერვისები - ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ანალიტიკური სერვისები, რომ შევისწავლოთ თქვენი აპლიკაციზე/პლატფორმაზე მოქმედების დეტალები. ეს ანალიტიკური სერვისები იძლევა საშუალებას, სტატისტიკურად გაანალიზდეს თქვენს მიერ ნებისმიერი მოწყობილობით (მობილური, ტაბლეტი, პედი, კომპიუტერი) რედმედის აპლიკაციაზე/პორტალზე განხორციელებული ქმედებები - დათვალიერება, მონიშვნა, შესვლა, გახსნა და სხვ. ამ დროს ჩვენ არ ვახდენთ პერსონალური იდენტიფიცირებადი მონაცემების მოგროვებას. ხდება მხოლოდ ერთიანი სტატისტიკური ანალიზი, რათა გავიგოთ მომხმარებლის ჩვევები და საიტი გავხადოთ მაქსიმალურად კომფორტული და მომხმარებელზე მორგებული.

ინფორმაცია თქვენი მობილური მოწყობილობიდან - ჩვენ მიერ შეიძლება აპლიკაციის მუშაობისას მოხდეს ინფორმაციის შეგროვება თქვენი მობილურიდან. მაგალითად, აპლიკაციამ შეიძლება მოგთხოვოთ ლოკაციის სერვისის ჩართვა, რომ რედმედის პლათფორმაზე რეგისტრირებულ მომსახურების მიმწოდებელს გაუმარტივდეს თქვენს მისამართზე მოსვლა. თქვენ შეიძლება უარი თქვათ ამ ლოკაციის სერვისის ჩართვაზე, მაგრამ გაითვალისწინებთ, რომ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ვერ ისარგებლოთ სრული სერვისებით. ასევე, თქვენ მიერ დათანხმების შემთხვევაში, რედმედმა შეიძლება შეაგროვოს თქვენი მობილურიდან მულტიმედია (სურათები, ვიდეოები და სხვა) იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ატვირთავთ კონკრეტული ფოტოს ან ვიდეოს რედმედზე. თქვენი პროფილის ფოტოს გარდა სხვა ატვირთული ფაილები არ იქნება ხელმისაწვდომი სხვა მომხმარებლებისათვის გარდა იმ შემთხვევასა, თუ თქვენ ფაილს ტვირთავთ საერთო სივრცეში, სადაც წვდომა აქვს ყველა მომხმარებელს. თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ რედმედი არ არის პასუხისმგებელი სხვა მომხმარებლების მიერ თქვენი საერთო სივრცეში განთავსებული ფაილის გამოყენებაზე.

როგორ ვიყენებთ ინფორმაციას

ძირითადად, ჩვენ ვიყენებთ ინფორმაციას, რათა:

• დავამუშავოთ თქვენი მონაცემები რეგისტრაციისას, მივიღოთ და დავამუშავოთ ინფორმაცია სერვისის მოთხოვნაზე ან სერვისის ჩატარებაზე;

• გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია ჩვენს ურთიერთობაზე ან ჩვენს შორის შეთანხმებაზე;

• გამოგიგზავნოთ შეტყობინება ჩვენს პროდუქტებზე, სერვისებზე, სპეციალურ შეთავაზებებზე. გამონაკლისს წარმოადგენს განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური ინფორმაცია, ამ შემთხვევაში სამედიცინო ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ არ გამოვიყენებთ მარკეტინგული მიზნებისათვის თქვენი წინასწარი თანხმობის გარეშე;

• დაგიკავშირდეთ ნებისმიერი გზით ინფორმაციის გასაცნობად, რომელიც ჩვენი აზრით, თქვენთვის საინტერესო იქნება, გამონაკლისს წარმოადგენს პირდაპირი მარკეტინგის შემთხვევა, რასაც მხოლოდ თქვენი წინასწარი თანხმობის შემთხვევაში განვახორციელებთ;

• გავხადოთ სერვისები თქვენზე მორგებული და პერსონალიზებული;

• მივაწოდოთ მესამე პირს აგრეგირებული ინფორმაცია არაიდენტიფიცირებადი პერსონალური მონაცემების სახით აპლიკაციის მომხმარებლების და აპლიკაციის მუშაობის შესახებ;

• ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ არაიდენტიფიცირებადი პერსონალური მონაცემები სტატისტიკური ანალიზისათვის, მარკეტინგისათვის, ჩვენი სერვისების გასაუმჯობესებლად;

• ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ არაიდენტიფიცირებადი პერსონალური მონაცემები მკვლევარებს, სარეკლამო კომპანიებს.

ჩვენ არაიდენტიფიცირებადი პერსონალური მონაცემების სახით გამოვიყენებთ IP მისამართებს, რომ მოვახდინოთ საიტის ადმინისტრირება.

როდის შეიძლება გავუზიაროთ თქვნი პერსონალური ინფორმაცია მესამე მხარეს

ვიზიტები: ჩვენ გავუზიარებთ მომხმარებელთა პერსონალურ ინფორმაციას რედმედის პლატფორმაზე რეგისტრირებული მომსახურების მიმწოდებელს/სამედიცინო დაწესებულებას, რომ გადავცეთ მომხმარებლის მოთხოვნა, იქნება ეს ვიზიტი თუ ონლაინ კავშირი. რედმედის პლატფორმაზე რეგისტრირებულ მომსახურების მიმწოდებელის მიერ მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვა მომსახურების მიმწოდებელთა პირადი პასუხისმგებლობაა. ნებისმიერი პერსონალური სამედიცინო ინფორმაცია (განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური ინფორმაცია) დაცული იქნება ჩვენს მიერ ისე, როგორც ამას ითვალისწინებს საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.

აფილირებული ორგანიზაციები: ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია აფილირებულ ორგანიზაციებს და ბიზნესებს მოქმედი კანონმდებლობისა და წინამდებარე დოკუმენტის პირობების დაცვით.

სხვა მესამე პირები: იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი ძირითადი საქმიანობის ფარგლებში ვიყენებთ მესამე მხარეების, სხვა პროვაიდერის მომსახურებას, შესაძლებელია, დაგვჭირდეს მათთვის თქვენი პერსონალური მონაცემების გაზიარება კონკრეტული დავალებების შესასრულებლად. მომსახურება, რომელიც უნდა მივიღოთ მესამე პირებისაგან და შეიძლება საჭიროებდეს თქვენი მონაცემების გაზიარებას, შეიძლება მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი სფეროებით:

• ვებ-ინსტრუმენტების ან/და აპლიკაციების დიზაინი, მიმდინარე საექსპლუატაციო მომსახურება;

• IT სერვისის პროვაიდერები, რომლებსაც შეუძლიათ უზრუნველყონ აპლიკაციის ან ინფრასტრუქტურის სერვისები;

• იურიდიული, აუდიტორული და სხვა პროფესიული მომსახურება, რომლებსაც გვაწვდიან შესაბამისი პირები;

• თაღლითობისა და სხვა სახის დანაშაულისა თუ გადაცდომის გამოვლენა, მოკვლევა და პრევენცია.

აპლიკაციის მუშაობის პროცესისთვის ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ სხვა კომპანიები, რომლებიც აწვდიან სხვადასხვა სერვისებს. მაგალითად, საბანკო ტრანზაქციები რედმედის სერვისის მისაღებად. ასეთ შემთხვევაში სხვა კომპანიას შეიძლება გადაეცეს თქვენი პერსონალური მონაცემები იმ მოცულობით, რაც საჭიროა სხვა კომპანიის მიერ თავისი ფუნქციის შესასრულებლად. ასეთ შემთხვევაში თქვენი გადაცემული პერსონალური მონაცემების დაცვაზე პასუხისმგებელია მიმღები ორგანიზაცია. როდესაც თქვენ ყიდულობთ ჩვენს სერვისს ან ერთვებით აპლიკაციის შემოთავაზებულ რაიმე აქციაში, თქვენ ეთანხმებით, რომ მას გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, გარდა განსაკუთრებული კატეგორიის (სამედიცინო) პერსონალური მონაცემებისა.

თქვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება გაზიარდეს იმ შემთხვევაშიც, თუ სამომავლოდ შეიცვლება შპს „რედმედის“ სტრუქტურა, მაგალითად, თუ შპს „რედმედი“ გადაწყვეტს სრულად ან ნაწილობრივ გაასხვისოს საკუთარი აქტივები, ან განახორციელოს რეორგანიზაცია.

ზემოთ ჩამოთვლილი საფუძვლებით, მონაცემები მესამე პირებს გადაეცემათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაცულია კანონმდებლობით დადგენილი ყველა მოთხოვნა და ამასთან, ასეთი მესამე პირები იკისრებენ მონაცემთა სათანადო წესით დამუშავებისა და კონფიდენციალურობის ვალდებულებას.

იმ შემთხვევაში, თუ კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად უარს იტყვით მონაცემთა მესამე პირებისთვის გაზიარებაზე, თქვენთვის მომსახურების გაწევა შეიძლება შეფერხდეს.

ინფორმაცია ჩვენი შესაბამისი პარტნიორებისგან: როდესაც თქვენ მიერ ხორციელდება გადახდა ჩვენი სერვისების მეშვეობით (რომელიც განხილული იქნება შემდგომ და ასევე, გამომდინარეობს ხელშეკრულების სხვა დებულებებიდან), თქვენი საბანკო ბარათის ინფორმაციის მოპოვება და შენახვა ხორციელდება ჩვენი გადახდის დამუშავების პარტნიორის მიერ. ჩვენი გადახდის დამუშავების პარტნიორის მიერ ხორციელდება თქვენ მიერ ნებაყოფლობით მოწოდებული ინფორმაციის (საბანკო ბარათის შესახებ) მოპოვება, რაც საჭიროა თქვენი გადახდის დამუშავებისთვის. პარტნიორის მიერ მონაცემთა ამგვარი გამოყენება და შენახვა რეგულირდება მომსახურების შესაბამისი პირობებითა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკით. ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვინახავთ, მოიცავს თქვენი საბანკო ბარათის ტიპს და საბანკო ბარათის ბოლო ოთხ ციფრს.

განსაკუთრებული გარემოებები

ჩვენ შეიძლება გავამჟღავნოთ თქვენი მონაცემები:

• საგამოძიებო/სამართალდამცავი უწყების მოთხოვნის პასუხად, როგორც ეს დადგენილია საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით;

• სასამართლოს მოთხოვნით ან/და დავის განხილვის მიზნებისთვის;

• საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

გაითვალისწინეთ, რომ თუ მომხმარებელი იძახებს ბინაზე ან სხვა სახით უკავშირდება რედმედის პლათფორმაზე რეგისტრირებულ მომსახურების მიმწოდებელს, მას გაეხსნება წვდომა მომხმარებლის პროფილში შეტანილ ყველა ინფორმაციაზე.

ავტომატური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი (პროფაილინგი)

თქვენი მონაცემები, რომლებსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად მოვიპოვებთ, შეიძლება დამუშავდეს ავტომატური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში (პროფაილინგი). ავტომატური საშუალებებით თქვენი მონაცემების დამუშავების საფუძველი შეიძლება იყოს თქვენი თანხმობა, კანონმდებლობით ან/და ჩვენს შორის არსებული ხელშეკრულებით ჩვენთვის დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება.

თქვენ უფლება გაქვთ არ დაექვემდებაროთ მხოლოდ ავტომატიზებულად, მათ შორის, პროფაილინგის საფუძველზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც თქვენთვის სამართლებრივ ან სხვა სახის არსებითი მნიშვნელობის მქონე შედეგს წარმოშობს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პროფაილინგის საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება:

• ეფუძნება თქვენ მიერ აშკარად გამოხატულ თანხმობას;

• აუცილებელია ჩვენს შორის ხელშეკრულების დასადებად, ან უკვე არსებული ხელშეკრულების შესასრულებლად;

• გათვალისწინებულია კანონით ან კანონის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.

პერსონალური მონაცემების დამუშავება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის

თქვენი მიერ გაცხადებული თანხმობის შემთხვევაში, თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მარკეტინგული მიზნებისთვისაც ვიყენებთ - მათი დამუშავება საჭიროა იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ თქვენთვის შესაფერისი პროდუქტების და შეთავაზებების შესახებ ინფორმაცია.

თქვენს მონაცემებს ვამუშავებთ იმისთვის, რომ გავიგოთ, რა გსურთ ან რა გჭირდებათ, რა იქნებოდა თქვენთვის საინტერესო.

თქვენი პერსონალური მონაცემები პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის მუშავდება თქვენი თანხმობით.

თქვენ უფლება გაქვთ ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდეთ და მოითხოვოთ პირდაპირი მარკეტინგული მიზნით მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა. თქვენს მოთხოვნას, ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში შევასრულებთ.

თქვენ, ნებისმიერ შემთხვევაში მიიღებთ სავალდებულო შეტყობინებებს, თქვენს სარგებლობაში უკვე არსებულ პროდუქტებთან და მომსახურებასთან დაკავშირებით, მათ შორის, შეტყობინებებს ასეთ პროდუქტებში ან/და მომსახურებაში შეტანილი ცვლილებების შესახებ.

თანხმობის გაუქმება

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების, მათ შორის, პირდაპირი მარკეტინგის შესახებ თანხმობის, გაუქმების შესახებ მოთხოვნა შეგიძლიათ რედმედს წარუდგინოთ ნებისმიერ დროს.

თანხმობის გაუქმების შემთხვევაში, შესაძლოა შეფერხდეს ჩვენი მომსახურება და ვერ შევძლოთ თქვენთვის სრულყოფილი მომსახურების გაწევა.

თუ თქვენ გადაწყვეტთ მონაცემთა დამუშავების შესახებ გაცხადებული თანხმობის გაუქმებას, გთხოვთ, დაგვიკავშირდით ამავე პოლიტიკით განსაზღვრული ერთ-ერთი საკომუნიკაციო საშუალებით.

თქვენი პერსონალური მონაცემების ცვლილება

თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ და განაახლოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია ნებისმიერ დროს აპლიკაციაზე/პორტალზე თქვენით.

თუ მონაცემების შეცვლისას რაიმე შეკითხვა გექნებათ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ამავე პოლიტიკით განსაზღვრული ერთ-ერთი საკომუნიკაციო საშუალებით.

როგორ ვიცავთ თქვენს მონაცემებს

ჩვენ ვიყენებთ კომერციულად შესაბამის ადმინისტრაციულ, ტექნიკურ და ფიზიკურ ზომებს თქვენი მონაცემების დასაცავად. ჩვენ ვიყენებთ დარგის მიღებულ სტანდარტებს, რომ დავიცვათ ჩვენით შეგროვებული ინფორმაცია დაკარგვისგან, მოპარვისგან, არაავტორიზებული წვდომისგნან, ცვლილებებისაგან ან გამჟღავნებისაგან ყველა ეტაპზე, როგორც თქვენგან ან მესამე პირისგან გადმოცემის, ასევე ჩვენთან შეგროვების ან მესამე პირზე გადაცემის შემთხვევაში. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სამწუხაროდ, არცერთი ტექნოლოგია და სტანდარტი არ იძლევა ას პროცენტიან უსაფრთხოების გარანტიას. ჩვენ გავაკეთებთ მაქსიმუმს მონაცემების დაცულობისათვის, თუმცა პრობლემის შემთხვევაში აუცილებლად გაცნობებთ უმოკლეს შესაძლებელ დროში.

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დაცვა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ ყველა ღონეს ვხმარობთ, რომ ზოგადი ინდუსტრიული სტანდარტების მიხედვით ვიმოქმედოთ და ჩვენთვის მოწოდებული პერსონალური ინფორმაცია დავიცვათ. ინფორმაციის დაცვა საჭიროა გადმოცემისა და შენახვის დროსაც. მაგალითად, თუ განსაკუთრებული კატეგორიის (სენსიტიური) ინფორმაცია შეგყავთ ჩვენს საიტზე, ჩვენ მის დაშიფვრას ვახორციელებთ Secure Socket Layer (SSL) ტექნოლოგიის გზით.

ჩვენ ვინახავთ და ვამუშავებთ თქვენს ინფორმაციას სერვერებზე, რომელიც განთავსებულია ევროპაში.

თქვენს ანგარიშს (ექაუნთი) იცავს პაროლი ან/და 2ფაქტორიანი სმს ვერიფიკაცია, რაც უზრუნველყოფს თქვენს დაცულობასა და უსაფრთხოებას. თუ ანგარიშზე მესამე მხარის საიტისა ან სერვისის მეშვეობით შეხვალთ, შესაძლოა, გქონდეთ დამატებითი ან განსხვავებული დაცვის საშუალებები შესვლისას, რასაც შემოგთავაზებთ მესამე მხარის საიტი ან სერვისი. თქვენ უნდა მოახდინოთ არაავტორიზებული წვდომის/შესვლის პრევენცია თქვენს ექაუნთსა და პერსონალურ ინფორმაციაზე პაროლისა და/ან შესვლის სხვა მექანიზმის სწორად შერჩევით, თქვენს კომპიუტერსა თუ მოწყობილობაზე, ასევე ბრაუზერზე წვდომის შეზღუდვით. ამისთვის, აუცილებელია ექაუნთზე საქმიანობის დასრულების შემდეგ სისტემიდან გამოსვლა.

მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოდ შესანახად ისეთ სამოქმედო გარემოში, რომელიც საჯაროდ ხელმისაწვდომი არაა, ჩვენ მაინც არ და ვერ ვიძლევით ამ ინფორმაციის უსაფრთხოების სრულ გარანტიას. თუ ჩვენი ურთიერთობის რომელიმე მომენტში ჩვენ ეჭვი შეგვეპარება, რომ პერსონალურ ინფორმაციას საფრთხე დაემუქრა, ამის შესახებ აუცილებლად გაცნობებთ რაც შეიძლება სწრაფად, როგორც მოცემული პირობები მოგვცემს საშუალებას. თქვენი ელ-ფოსტის მისამართის ცოდნის შემთხვევაში, შეტყობინებას გამოგიგზავნით იმ მისამართზე, რომელიც ყველაზე ბოლოს შეიყვანეთ ჩვენს ვებგვერდზე. გთხოვთ, მუდმივად განაახლოთ თქვენი ელ-ფოსტის მისამართი ჩვენს საიტზე. ელ-ფოსტის მისამართის განახლება/შეცვლა ნებისმიერ დროს შეიძლება. ჩვენი შეტყობინების მიღებისას, მისი ამობეჭდვაც შესაძლებელია. ამ შეტყობინებების მიღების შემთხვევაში, თქვენი კომპიუტერისა ან მობილური მოწყობილობით, ასევე ელ-ფოსტის აპლიკაციით უნდა იხელმძღვანელოთ. თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ ჩვენი ელ-ფოსტა ხსენებული შეტყობინების მიღების საშუალებაა.

მესამე მხარის ლინქები

ჩვენს აპლიკაციაზე/პორტალზე შეიძლება განთავსებული იყოს მესამე მხარის ვებგვერდების ლინქები. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ მესამე მხარეს, ამიტომ მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ, რომ მათი კონფიდენციალობის პოლიტიკა შეიძლება განსხვავებული იყოს და ისინი თავად არიან პასუხისმგებელნი თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებაზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ რედმედი არ არის პასუხისმგებელი პერსონალური ინფორმაციის დაცულობაზე, რომელიც თქვენ მიაწოდეთ რედმედის პლატფორმაზე განთავსებული ლინქის მესამე მხარის ვებგვერდ(ებ)ს.

რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას?

თქვენთან დაკავშირებული პერსონალური ინფორმაცია ჩვენთან რჩება მთელი იმ დროის განმავლობაში, როდესაც თქვენ ღია ანგარიში გაქვთ ან სხვაგვარად გჭირდებათ სერვისები.ზოგიერთ შემთხვევაში პერსონალურ ინფორმაციას მეტი ხნით ვინახავთ, როდესაც ეს საჭიროა ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების განსახორციელებლად, დავების მოსაგვარებლად, ანდა - საფასურის გადასახდელად, თაღლითობის პრევენციისთვის, ხელშეკრულების შესასრულებლად ან ყველა იმ ქმედების განსახორციელებლად, რაც კანონით, წესითა თუ რეგულაციითაა ნებადართული.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ცვლილება

ამ დოკუმენტის ძალაში შესვლის თარიღი ვებგვერდის ზედა ნაწილშია მითითებული. რედმედი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილება წინამდებარე დოკუმენტში. თქვენ პლატფორმის მეშვეობით შეძლებთ დაეთანხმოთ ცვლილებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ შეგეზღუდებათ პლატფორმით სარგებლობის უფლება

როგორ დაგვიკავშირდეთ

კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან, ჩვენს საერთო უფლება-მოვალეობებთან ან ჩვენ მიერ თქვენი მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით არსებული შეკითხვების შემთხვევაში, ასევე იმ შემთხვევაში თუ გსურთ კანონმდებლობითა და წინამდებარე დოკუმენტით თქვენთვის მონიჭებული უფლებების რეალიზება, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ შემდეგი საკომუნიკაციო არხების გამოყენებით:

ტელ: +995 32 2 422 922

ელ.ფოსტა: info@redmed.ge