სოფიო ალიბეგაშვილი - თერაპევტი | ოჯახის ექიმი | Redmed
REDMED APP
Get on the Store

სოფიო ალიბეგაშვილი

თერაპევტი | ოჯახის ექიმი
COVID 19 ოჯახის ექიმი
★★★★★
★★★★★
5.041 review
language: ქართული

consult-now

serviceType
ვიდეო ზარი
specialty
თერაპევტი | ოჯახის ექიმი
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
avgRating5.0
★★★★★
★★★★★
41 review

lastReviews

თ.მ - 03.08.2022

ნორა ნეფარიძე - 26.04.2022

allReviews

myServices

სწრაფი ზარი
0 ₾

myDiplomasAndCertificates

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმაღლესი სამედიცინო განათლება
9/2003 - 6/2009 წ.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი რეზიდენტურა
9/2011 - 6/2014 წ.

myWorkExperience

პსპ დაზღვევა საქართველო
ოჯახის ექიმის თერაპევტი | ოჯახის ექიმი
1/2014 - 9/2020 წ.

reviews

theseReviewsAreWrittenByPatients

★★★★★
★★★★★
competent (5.00)
★★★★★
★★★★★
punctual (4.98)
★★★★★
★★★★★
responsible (4.95)
41 review
responsible
★★★★★
★★★★★
punctual
★★★★★
★★★★★
competent
★★★★★
★★★★★

- თ.მ - 03.08.2022
responsible
★★★★★
★★★★★
punctual
★★★★★
★★★★★
competent
★★★★★
★★★★★

- ნორა ნეფარიძე - 26.04.2022
responsible
★★★★★
★★★★★
punctual
★★★★★
★★★★★
competent
★★★★★
★★★★★

- - 08.04.2022

consult-now

serviceType
ვიდეო ზარი
specialty
თერაპევტი | ოჯახის ექიმი
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-